22 czerwca 2015

Ustawienie Ulimits na SLES (max open files)

Edytujemy /etc/security/limits.conf i dodajemy wpis:
userid   hard  nofile  8192
userid   soft  nofile  8192
Edytujemy /etc/pam.d/login i dodajemy:
session   required   pam_limits.so
Restartujemy serwer i sprawdzamy czy zmiany są prawidłowe:
su userid --shel /bin/bash --command "ulimit -a"