13 maja 2014

apt-get przez proxy

Aby apt-get łączył się poprzez serwer proxy należy stworzyć plik:
vi /etc/apt/apt.conf.d/01proxy
w pliku wpisujemy:
Acquire::http::Proxy "http://proxyHostname:port/";
Acquire::ftp::Proxy  "http://proxyHostname:port/";
lub jeśli mamy proxy z logowaniem:
Acquire::http::Proxy "http://user:pass@proxyHostname:port/";
Acquire::ftp::Proxy  "http://user:pass@proxyHostname:port/";

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz