7 stycznia 2014

Włączanie obsługi SSL dla połączeń SAP Content repositories z Saperion

Włączanie obsługi SSL dla połączeń SAP Content repositories z Saperion:

serwer SAP musi mieć dodane centrum certyfikacji którym podpisaliśmy certyfikat, w przeciwnym razie połączenie nie będzie działało oraz otrzymamy błąd:

Error in HTTP Access: IF_HTTP_CLIENT->RECEIVE 1 
ICM_HTTP_SSL_ERROR