30 listopada 2011

Vlan + Ethernet bonding

W poprzednim poście Ethernet bonding ( teaming ) w Debianie 6 Squeeze opisałem jak skonfigurować bonding kart sieciowych, w tym artykule opiszę jak połączyć bonding z obsługą VLANów.

Na początku należy zainstalować pakiety ifenslave oraz vlan:
# aptitude install ifenslave-2.6 vlan
Nstępnie dodajemy ładowanie modułu 8021q przy starcie systemu, w tym celu edytujemy plik /etc/modules
# vi /etc/modules
i dopisujemy 8021q przed linią loop
8021q
edytujemy plik /etc/network/interfaces
/etc/networking/interfaces

w poniższym przykładzie zostały skonfigurowane dwa VLAN'y,

vlan1 z adresem 172.20.4.5 z dostępem do internetu przez bramę 172.20.4.1
vlan2 z adresem 172.20.18.1

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
 
auto bond0
iface bond0 inet manual
    slaves eth1 eth0
    bond_mode active-backup
    bond_miimon 100
    bond_downdelay 200
    bond_updelay 200

auto vlan1
iface vlan2 inet static
    address 172.20.4.5
    netmask 255.255.255.0
    network 172.20.4.0
    broadcast 172.20.4.255
    vlan-raw-device bond0
    gateway 172.20.4.1

auto vlan2
iface vlan2 inet static
    address 172.20.18.1
    netmask 255.255.255.0
    network 172.20.18.0
    broadcast 172.20.18.255
    vlan-raw-device bond0

restartujemy system i sprawdzamy działanie sieci.

# cat /proc/net/vlan/config

VLAN Dev name  | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_PLUS_VID_NO_PAD
vlan1     | 1 | bond0
vlan2     | 2 | bond0

# ifconfig

bond0   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f3:fc:97:42:6e
     inet6 addr: fe80::5ef3:fcff:fe97:426e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:597306 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:11582 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:52185689 (49.7 MiB) TX bytes:3594015 (3.4 MiB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f3:fc:97:42:6e
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:301269 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8237 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:26347848 (25.1 MiB) TX bytes:1013719 (989.9 KiB)
     Interrupt:30 Memory:92000000-92012800

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f3:fc:97:42:6e
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:296037 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3345 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:25837841 (24.6 MiB) TX bytes:2580296 (2.4 MiB)
     Interrupt:37 Memory:94000000-94012800

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:16602 (16.2 KiB) TX bytes:16602 (16.2 KiB)

vlan1   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f3:fc:97:42:6e
     inet addr:172.20.4.5 Bcast:172.20.4.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::5ef3:fcff:fe97:426e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:14349 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2453 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:892982 (872.0 KiB) TX bytes:2503202 (2.3 MiB)

vlan2   Link encap:Ethernet HWaddr 5c:f3:fc:97:42:6e
     inet addr:172.20.18.1 Bcast:172.20.18.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::5ef3:fcff:fe97:426e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:429816 (419.7 KiB) TX bytes:468 (468.0 B)

więcej informacji pod tym adresem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz