22 czerwca 2015

Ustawienie Ulimits na SLES (max open files)

Edytujemy /etc/security/limits.conf i dodajemy wpis:
userid   hard  nofile  8192
userid   soft  nofile  8192
Edytujemy /etc/pam.d/login i dodajemy:
session   required   pam_limits.so
Restartujemy serwer i sprawdzamy czy zmiany są prawidłowe:
su userid --shel /bin/bash --command "ulimit -a"

13 maja 2014

apt-get przez proxy

Aby apt-get łączył się poprzez serwer proxy należy stworzyć plik:

7 stycznia 2014

Włączanie obsługi SSL dla połączeń SAP Content repositories z Saperion

Włączanie obsługi SSL dla połączeń SAP Content repositories z Saperion:

serwer SAP musi mieć dodane centrum certyfikacji którym podpisaliśmy certyfikat, w przeciwnym razie połączenie nie będzie działało oraz otrzymamy błąd:

Error in HTTP Access: IF_HTTP_CLIENT->RECEIVE 1 
ICM_HTTP_SSL_ERROR  

15 lutego 2013

Nagios - powiadomienie o wyłączeniu powiadomień

Czasami podczas większych akcji aktualizacyjnych musimy wyłączyć wszystkie powiadamiania ( Process Info->Disable notifications ) w Nagiosie, poniższy skrypt sprawdza czy powiadamiania są wyłączone, jeśli tak to wysyła maila z informacją.

31 maja 2012

Skrypt do sprawdzenia rozmiaru bazy MySQL do Nagios

Ponieważ nie mogłem znaleźć "gotowca" ;) więc napisałem skrypt który podaje do nagiosa rozmiar podanej bazy danych oraz przesyła dane do nagiosgraph w celu stworzenia wykresu. Plik check_mysql_size.sh przegrywamy do katalogu
/usr/lib/nagios/plugins/

29 lutego 2012

Aix Firewall

Podstawowe komendy filtrowania w AIX:

chfilt
expfilt
genfilt
impfilt
lsfilt
mkfilt
mvfilt
rmfilt

Włączenie EXTENDED HISTORY (timestamp) w AIX

Włączenie EXTENDED HISTORY w AIX jest bardzo proste, a pozwala lepiej orientować się co i kiedy robiliśmy w systemie, poprzez dodanie znaczników czasowych do pliku historii.